Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowa

W ramach Koła Naukowego Germanistów rozwijamy zainteresowania naukowe i wspólnie dzielimy się swoimi pasjami językowymi. Nasza działalność naukowa przejawia się w udziale w wyjazdach naukowych i w konferencjach oraz w publikowaniu wyników naszej pracy naukowej.

Wyjazdy naukowe:

https://kjn.up.krakow.pl/kolo-naukowe-germanistow/dzialalnosc-naukowa/wyjazdy-naukowe/

Konferencje i publikacje:

https://kjn.up.krakow.pl/kolo-naukowe-germanistow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-i-publikacje/

Pozostałe wydarzenia naukowe:

https://kjn.up.krakow.pl/kolo-naukowe-germanistow/dzialalnosc-naukowa/pozostale-wydarzenia-naukowe/