Przejdź do menu Przejdź do treści

Translation Landscapes VII

W dniach 26-28 października 2023 r. odbyła się kolejna już edycja konferencji „Translation Landscapes VII”, zorganizowanej przez Pracownię Przekładoznawstwa Ogólnego i Specjalistycznego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Spotkanie ponad trzydziestu badaczy z ośrodków polskich i zagranicznych było okazją do poznania ciekawych tematów badawczych, wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych. Owocne obrady i rosnące zainteresowanie konferencją pozwalają planować już kolejną jej edycję w 2024 r. O szczegółach dotyczących nadchodzących planów konferencyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco, zamieszczając  informacje w aktualnościach