Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA TŁUMACZY PISEMNYCH I USTNYCH

JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA UNIWERSYTECIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 

(studia prowadzone są w formie hybrydowej)

  1. Cel studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podjąć pracę w charakterze tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych lub tłumacza ustnego. W ramach studiów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy, zwłaszcza egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego lub egzaminu na tłumacza technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

  1. Program studiów

Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych skierowane są do kandydatów, którzy chcą nauczyć się tłumaczenia ustnego i pisemnego w parze językowej polski-niemiecki. W ramach przedmiotów ogólnych słuchacze poznają podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza, na przykład na temat technik i strategii przekładu, pomocy warsztatowych oraz zasad etycznych wykonywania zawodu tłumacza. Ponadto zapoznają się z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych, techniką notacji oraz doskonalą znajomość zasad ortograficznych i gramatycznych języka polskiego i niemieckiego. Główny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności tłumaczeniowych. W ramach zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady i problemy tłumaczenia pisemnego różnych rodzajów tekstów, takich jak prawne i prawnicze, urzędowe, ekonomiczne, marketingowe, techniczne, medyczne, literackie i naukowe. Ponadto uczą się dokonywać przekładu ustnego (a vista, konsekutywnego i szeptanego). Słuchacze poznają również różne pomoce warsztatowe i uczą się efektywnie z nich korzystać podczas tłumaczenia. Ważnym elementem programu studiów jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami pozyskiwania wiedzy specjalistycznej i uświadomienie im konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Zdobyte w ramach studiów umiejętności weryfikowane są podczas egzaminu końcowego, który umożliwia nie tylko sprawdzenie własnych umiejętności, lecz również oswojenie się z sytuacją stresu egzaminacyjnego.

  1. Profil kandydata

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszelkiego rodzaju studiów licencjackich lub magisterskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Nie musisz być filologiem, aby u nas studiować!

  1. Dlaczego warto studiować u nas?

W ofercie uczelni wyższych w Małopolsce brakuje studiów podyplomowych, które umożliwiłyby nabycie w trakcie jednego roku akademickiego zarówno umiejętności tłumaczenia pisemnego, jak i ustnego z jednoczesnym zapoznaniem się z zasadami wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Uwzględniając obecny rynek pracy w Krakowie z dużym udziałem firm z kapitałem niemieckim lub austriackim, należy zwrócić uwagę na to, że aktualnie występuje duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju tłumaczy tekstów specjalistycznych, w tym tłumaczy ustnych. Proponowane przez nas studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze tłumaczy korporacyjnych lub działających na własny rachunek. W porównaniu do konkurencji opracowany przez nas program studiów obejmuje aż 270 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin tłumaczeń ustnych. Zajęcia poprowadzi doświadczona kadra akademicka, w tym tłumacze przysięgli.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod następującym adresem:

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/studia-podyplomowe-dla-tlumaczy-pisemnych-i-ustnych-jezyka-niemieckiego