Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty badawcze

 

dr hab. Artur D. Kubacki, prof. UP

2020 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Literatur und Kultur zwischen West und Ost. Festschrift für Prof. Paul Martin Langner (we współpracy z prof. UP dr hab. Isabel Röskau-Rydel)

2021/2022 r. – Planowane badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Niemieckie i polskie nazwy zawodów z perspektywy translatorycznej

 

dr Katarzyna Sowa-Bacia

2020 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Teksty narracyjne w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego jako obcego na etapie wczesnoszkolnym. 

2020/2021 r. – Przedsięwzięcie naukowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3 (we współpracy z prof. UP dr hab. Arturem D. Kubackim).

2021 r. – Planowane badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną. Teoria i praktyka.

 

mgr Marta Zachariasz-Janik

2020 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Mediacja językowa w dydaktyce nauczania języka obcego.

 

dr Magdalena Łomzik

2020 r. – Badania statutowe (niedofinansowane przez uczelnię) w ramach projektu pt. Karta informacyjna z leczenia w przekładzie i dydaktyce

2021 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu Zasady sporządzania tłumaczenia poświadczonego zgodnie z Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego w teorii i praktyce

2022 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu Kształcenie tłumaczy medycznych języka niemieckiego w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych

2023 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu Problemy przekładu życiorysów zawodowych na język niemiecki

 

dr Justyna Sekuła

2020 r. – Badania statutowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach projektu pt. Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce