Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowa

W październiku 2020 r. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego UP nawiązała systematyczną współpracę naukową z Uniwersytetem Szczecińskim, czego wyrazem było podpisanie przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia badań naukowych w zakresie translatoryki oraz wymiany doświadczeń dydaktycznych w tym obszarze. Pierwszymi wspólnymi przedsięwzięciami było zorganizowanie międzynarodowych konferencji przekładoznawczych Translation Landscapes V w 2021 roku w Pobierowie i Translation Landscapes VI w 2022 roku w Szaflarach. Nakładem wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage ukaże się nowa seria wydawnicza, mianowicie „Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft” pod redakcją prof. Artura Dariusza Kubackiego i prof. Piotra Sulikowskiego. Powstanie serii jest wynikiem zawarcia ww. współpracy a jej tematyka dotyczy zagadnień przekładoznawczych.