Przejdź do menu Przejdź do treści

Translation Landscapes VI

Link do wystąpienia – Prof. Dr. Jürgen Hillesheim (Augsburg)
„Wenn ich trinke, geht die Welt grinsend unter…“ Drei Rauch- und Trinklieder des
frühen Bertolt Brecht

Międzynarodowa konferencja przekładoznawcza TRANSLATION LANDSCAPES VI w Szaflarach

w dniach 13.10.-15.10.2022 r.

W październiku 2021 roku naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych mieli okazję spotkać się na międzynarodowej konferencji przekładoznawczej „Translation Landscapes V” w Pobierowie, zorganizowanej przez Pracownię Przekładoznawstwa Ogólnego i Specjalistycznego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Duże zainteresowanie konferencją i owocna wymiana informacji na temat prowadzonych badań naukowych przyczyniły się do podjęcia decyzji o kontynuowaniu dalszych spotkań naukowych w ramach cyklu. Tym samym w dniach od 13 do 15 października 2022 roku w Szaflarach odbyła się kolejna edycja konferencji, mianowicie „Translation Landscapes VI”. Konferencja rozpoczęła się 13 października od uroczystego przemówienia prof. Artura D. Kubackiego oraz prof. Piotra Sulikowskiego, którzy powitali uczestników konferencji. W czasie obrad prowadzonych w języku polskim, angielskim i niemieckim mieliśmy okazję wysłuchać trzydziestu dwóch referatów prelegentów z Polski, Niemiec, Słowacji i Litwy oraz wziąć udział w ciekawych dyskusjach dotyczących zaprezentowanych tematów badawczych. Wysłuchanie referatów naukowców z różnych krajów pozwoliło zapoznać się z tematyką badań prowadzonych w innych krajach i ośrodkach, w tym także zagranicznych, oraz poszerzyć horyzonty badawcze. Powodzenie konferencji stanowi przyczynek do kontynuowania spotkań naukowych w ramach „Translation Landscapes”. Planowana jest kolejna edycja konferencji w 2023 roku w Pobierowie. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Katedry Językoznawstwa Niemieckiego oraz udziału w konferencji „Translation Landscapes VII” już za rok.

Fotorelacja z tegorocznej konferencji: