Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za studia podyplomowe

Opłata za semestr: 3200 zł (łącznie za 2 semestry 6400 zł). Opłata wnoszona jest w czterech ratach. Szczegółowe informacje na temat terminów wnoszenia opłat znajdują się na stronie: LINK.