Przejdź do menu Przejdź do treści

Translation Landscapes V

Międzynarodowa konferencja przekładoznawcza TRANSLATION LANDSCAPES V w Pobierowie

w dniach 07.-09.10.2021 r.

 

Międzynarodowe Konferencje Przekładoznawcze „Translation Landscapes” odbywają się na Uniwersytecie Szczecińskim od roku 2016. Pomysłodawcami Konferencji byli prof. US dr hab. Piotr Sulikowski i dr Emil Lesner. Jest to rozwinięcie wcześniejszej koncepcji konferencji międzynarodowych „Deutsch-Polnisches Literaturforum”, która była organizowana przez wiele lat przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Greifswaldzie.

Cykliczna Konferencja Międzynarodowa „Translation Landscapes” jest skierowana do osób zainteresowanych przekładem ogólnym, literackim i specjalistycznym oraz językami specjalistycznymi. Bazuje na uniwersalnym ujęciu problematyki przekładu. Stanowi platformę wymiany doświadczeń zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Obrady odbywają się w formie plenarnej (literaturoznawstwo, językoznawstwo, języki specjalistyczne, studia kulturoznawcze). Podstawowe języki konferencji to angielski, niemiecki i polski. Możliwe jest także wygłoszenie referatu w innym języku. Obrady odbywają się zwykle w nadmorskim Ośrodku US w Pobierowie.

Dotychczas brali w Konferencji aktywny udział referenci z Czech, Łotwy, Niemiec, Polski, Włoch i Nowej Zelandii.

W tym roku Konferencja „Translation Landscapes” odbyła się po raz piąty. Od roku 2021 konferencja jest stale organizowana we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Następna Konferencja „Translation Landscapes 6” odbędzie się w Krakowie w roku 2022.

Owocem Konferencji jest ukazujące się od roku 2017 w Hamburgu międzynarodowe czasopismo „Translation Landscapes. International Journal for Translation Studies”, ISSN: 2747-4496. Redaktorem naczelnym jest prof. US dr hab. Piotr Sulikowski. Dotychczas ukazały się tomy Nr. 1 (2017), 2 (2018), 3 (2019), 4 (2020).

Strona czasopisma: translationlandscapes.usz.edu.pl

Fotorelacja z tegorocznej konferencji: