Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje i publikacje

Udział w interdyscyplinarnej XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, czerwiec 2020

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK, pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka, a ze względu na pandemię odbyła się w formie zdalnej.Nasze koło reprezentowały cztery studentki, które wygłosiły swoje referaty z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki i kultury:

  1. Patrycja Szczypińska – referat pt. „Tłumaczenie niemieckiej tymczasowej karty informacyjnej leczenia szpitalnego na język polski”
  2. Martyna Babraj  – referat pt. „Niemieckie rzeczowniki złożone w tekście niemieckiej ustawy zasadniczej i ich polskie odpowiedniki”
  3. Sylwia Hołda – referat pt. „Teksty narracyjne we wczesnoszkolnym nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na przykładzie podręcznika Ich und du neu”
  4. Agnieszka Prokop – referat pt. „Prawa mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie mniejszości serbołużyckiej”

W odbywającym się podczas konferencji konkursie na najlepszą prezentację nasza studentka Agnieszka Prokop zajęła trzecie miejsce wśród referatów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych.

Dużym sukcesem jest również uzyskanie pozytywnych recenzji artykułów pokonferencyjnych i opublikowanie artykułów w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” (rok 2020, tom 29).

Zachęcamy do lektury artykułów: skladZSRN_2020_tom_29-czesc_1

 

 

 

 

Udział w konferencjach bez wygłoszenia referatu

Członkowie Koła Naukowego Germanistów wzięli udział także w licznych konferencjach, na których nie wygłosili własnych referatów. Jednakże podczas wielu z nich aktywnie wspierali organizatorów konferencji w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, mając jednocześnie okazję wysłuchania wykładów, wzięcia udziału w dyskusji, i przez to rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania (pierwszych) doświadczeń naukowych.

Przykładowe konferencje:

Slawisch-deutsche Begegnungen in der Literatur, Sprache und Kultur,Kraków, 18.10.–20.10.2018

Rabunek i germanizacja dzieci polskich podczas II wojny światowej, Kraków, 21.11.–22.11.2018

Niekończący się Michael Ende, Kraków, 08.11.–09.11.2019

Język w przestrzeni społecznej, Język trzeciego tysiąclecia XI, Kraków, 02.12.–04.12.2020